Drop your files here


Change language


Contact

Algemene voorwaarden voor het gebruik van UniFileshare
Door het gebruikmaken van UniFileshare verklaart de gebruiker zich akkoord met de algemene voorwaarden voor het gebruik van UniFileshare.

Definities
In deze algemene voorwaarden voor het gebruik van UniFileshare worden de navolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt:

UniFileshare en gelieerde organisaties kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de middels UniFileshare veroorzaakte beschadiging of verlies van bestanden of enige andere ingevoerde cq geplaatste gegevens.
UniFileshare spant zich naar alle redelijkheid in UniFileshare te beveiligen tegen beschadiging of verlies van bestanden en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Copyright
De gebruiker van UniFileshare is verantwoordelijk voor de inhoud van de gedeelde bestanden. De gebruiker van UniFileshare draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht, patenten, copyright, handelsmerken, servicemerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Deze opsomming is niet exclusief. Bij het gebruik van UniFileshare verklaart en garandeert de gebruiker de auteur en copyright-eigenaar te zijn en/of de werkelijke vergunninghouder met betrekking tot de inhoud.

Er mogen geen bestanden worden gedeeld via UniFileshare met een verboden inhoud zoals bijvoorbeeld pornografie, kinderporno, racisme, geweld of illegaal materiaal, dan wel materiaal waar een copyright op rust. Deze opsomming is niet exclusief.

Er mogen geen bestanden worden gedeeld via UniFileshare die doormiddel van een link verwijzen naar bestanden met een illegale inhoud, dan wel waar een copyright op rust.

UniFileshare heeft het recht (maar niet de plicht) om materiaal waarvan ze vermoedt dat dit is gedeeld in strijd met de wet/algemene voorwaarden te verwijderen zonder daarvan de eigenaar op de hoogte te stellen.

Indien het vermoeden bestaat dat de door de gebruiker van UniFileshare beschikbaar gestelde bestanden enig strafbaar feit opleveren dan behoudt UniFileshare zich het recht voor om aangifte te doen. Dit gebeurt zonder nader uitleg en kennisgeving aan de gebruiker van UniFileshare. De bestanden van de gebruikers van UniFileshare worden zonder tussenkomst van UNO bedrijfsadviseurs geplaatst.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen UniFileshare en de gebruiker van UniFileshare is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.


Met behulp van UniFileshare, kunt u bestanden op een beveiligde manier via een Europese server verzenden.

Functies en onderdelen van UniFileshare zijn:
- Meerdere bestanden uploaden;
- Bestanden slepen uit de map naar UniFileshare;
- Automatisch worden bestanden na 96 uur verwijderd;
- Bestanden worden met versleuteld opgeslagen op de servers;
- Bestanden versturen met een wachtwoord beveiliging;
- Nederlandse ontwikkelaars.

UniFileShare is ter beschikking gesteld door Unimecs.
Let's begin by adding some files Or select folder

  files selected

  selected

  remaining
  How to share the file?
  Enable self destruct?
  Protect the upload with a password
  When should the file expire?

  Verify your email

  We'll need to know it's really you, so we've sent a verification code to

  Success!

  Your file(s) have been uploaded, you can expect an email shortly.